Webová aplikace

Vzdálený přístup k datům neboli správa on line je webovou nadstavbou s generováním dat z informačního systému. Na základě přidělených šifrovaných hesel poskytuje technické, ekonomické, kontaktní a účetní informace pro zástupce domů a v omezené podobě pro jednotlivé bydlící. Z pohodlí svého domova přes internetový přístup jsou pak k dispozici důležitá a aktuální data.