Modul Nájemné

 • evidence uživatelů bytů a jednotlivých měsíčních předpisů úhrad
 • u bytového sektoru s regulací nájemného jeho detailní evidence
 • možnosti plošných změn záloh včetně podkladů z vyúčtování
 • sledování plateb a měsíčních pohledávek
 • výpočty poplatku a úroku z prodlení s detailní historií pro soudy
 • evidence upomínek a propojení na modul žalob
 • zpracování vyúčtování služeb
 • automatizované načtení dat zpracovaného vyúčtování tepla a vody odborných firem
 • rozpočet výnosů z nebytových prostor pro vlastníky
 • vazba na projekty České pošty, České spořitelny a jiných bank
 • digitalizace smluv a dalších dokumentů souvisejících s evidencí
 • komunikace s účetním informačním systémem měst IS Vera
 • množství variant dotazů a filtrů k datům
 • obsáhlý výčet tiskových výstupů do Wordu, PDF a Excelu
 • využití režimu inteligentní lupy pro zvětšení v moderních monitorech

Ukázky obrazovek programového modulu