Modul Členská

 • evidence bydlících členů, nájemníků, vlastníků a nebydlících
 • základní údaje o bydlících a jejich spolučlenech či spoluvlastnících
 • finanční evidence členů a jejich vkladů a podílů
 • evidence nesplacených úvěrů domů a jejich splátkových kalendářů
 • sledování požadavků na převody bytů do vlastnictví
 • finanční vypořádání převodu bytu do vlastnictví
 • detailní evidence vlastníků s údaji z katastru a tisk prezenčních listin
 • digitalizace nájemních smluv a dalších dokumentů
 • evidence historie bydlících a podnájmů
 • množství variant dotazů a filtrů k datům
 • obsáhlý výčet tiskových výstupů do Wordu, PDF a Excelu
 • využití režimu inteligentní lupy pro zvětšení v moderních monitorech

Ukázky obrazovek programového modulu