Modul Majetek

 • základní evidence hmotného a nehmotného majetku
 • základní evidence drobného hmotného a nehmotného majetku
 • sledování a výpočet odpisů daňových a účetních
 • evidence v odpisových skupinách a dle způsobu odpisování
 • tisky inventurních sestav
 • možnost sledování na střediska, místnosti a za odpovědné osoby
 • podpora komponentního odpisování majetku
 • snižování ceny domů s ohledem na převody bytů do vlastnictví
 • evidence vyřazeného majetku
 • množství variant dotazů a filtrů k datům
 • obsáhlý výčet tiskových výstupů do Wordu, PDF a Excelu
 • využití režimu inteligentní lupy pro zvětšení v moderních monitorech

Ukázky obrazovek programového modulu