IS Braun Software - správa bytů

Komplexní informační systém nabízí programy pro správu domů a bytů, určené pro bytová družstva, městské úřady a další vlastníky či správce domů a bytů.

Informační systém Braun Software je zpracován pro využití na platformě Windows s výstupy ve formátu Word či PDF a velkým množstvím výstupů pro aplikaci Excel. V návrhu nejvíce používaných obrazovek je začleněn režim inteligentní lupy, který umožňuje zvětšit a zafixovat pro daný monitor velikost.

Vlastní systém je tvořen jednotlivými programovými moduly s volitelnými vazbami. V základním návrhu dvou modulů (Nájemné a Účetnictví) je pokryto naprosté minimum pro evidenci např. společenství vlastníků jednotek. Za zmínku jistě stojí další informace, že v posledních letech došlo ke tvorbě specializovaných modulů k propojení s informačními systémy Gordic či Vera, využívaných zejména na městech.

Bližší popis částí informačního systému je uveden ve výběru modulů.

Cenové relace jednotlivých modulů jsou odvislé od počtu spravovaných bytů, domů a SVJ a od počtu licencí pro počítače.