Účetní moduly IS

Účetní část ekonomické evidence zajišťuje vedení podvojného účetnictví bytových družstev a jiných správních organizací. Modul evidence nevýdělečných organizací je připravený zejména pro společenství vlastníků jednotek, včetně režimu kompletačních přístupů ke všem svj. Tato nadstavba plus automatizované komunikace s modulem nájemného v mnoha činnostech usnadňují a urychlují práci.