Modul Nebytové prostory

 • evidence nájemníků nebytových prostor a jejich základních údajů
 • varianta měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních splatností předpisů úhrad
 • možnosti tisku platebních kalendářů a faktur
 • sledování plateb a měsíčních pohledávek
 • výpočty smluvního poplatku z prodlení s detailní historií pro soudy
 • evidence upomínek a propojení na modul žalob
 • zpracování vyúčtování služeb
 • digitalizace smluv a dalších dokumentů souvisejících s evidencí
 • komunikace s účetním informačním systémem měst IS Vera
 • množství variant dotazů a filtrů k datům
 • obsáhlý výčet tiskových výstupů do Wordu, PDF a Excelu
 • využití režimu inteligentní lupy pro zvětšení v moderních monitorech

Ukázky obrazovek programového modulu