Modul Pasport

 • základní technická evidence domů, bytových a nebytových prostor
 • evidence společných prostor a jednotlivých místností bytů
 • prvotní evidence rozměrů prostor včetně různých druhů ploch
 • sledování požadavků na opravy a výměny prvků v domech a bytech
 • možnost sledování požadavků na revize v domech
 • finanční orientační ukazatele požadavků na opravy a výměny prvků
 • evidence smluv na opravy s několika režimy vyhodnocování
 • digitalizace smluv a dodatků včetně foto k jednotlivým opravám
 • evidence plánů oprav na domech s možností tvorby podkladů na schůze
 • sledování požadavků na stavební úpravy v bytech
 • množství variant dotazů a filtrů k datům
 • obsáhlý výčet tiskových výstupů do Wordu, PDF a Excelu
 • využití režimu inteligentní lupy pro zvětšení v moderních monitorech

Ukázky obrazovek programového modulu