Modul Účetnictví

 • účetnictví pro výdělečné organizace
 • účetní evidence s rozlišením na střediska, příp. zakázky a činnosti
 • evidence knih pokladny, banky, pohledávek a závazků
 • elektronická komunikace s řadou bank
 • automatizované generování dokladů z modulu nájemného
 • evidence účetních deníků s možností využití stálých operací
 • saldokontní evidence pohledávek a závazků
 • tvorba rozvah a výkazů zisků a ztrát, přiznání k DPH
 • elektronický výstup zákonem požadovaných dokumentů
 • množství variant dotazů a filtrů k datům
 • obsáhlý výčet tiskových výstupů do Wordu, PDF a Excelu
 • využití režimu inteligentní lupy pro zvětšení v moderních monitorech

Ukázky obrazovek programového modulu