Technické moduly

Poskytují základní evidenci pasportu domů, bytů, nebytových a společných prostor. Slouží mj. ke sledování požadavků na opravy a výměny prvků a zápisy jednotlivých smluv na opravy včetně jejich ...

Ekonomické moduly

Ekonomicko-evidenční část pokrývá širokou datovou agendu od základních údajů o bydlících a nebydlících včetně digitalizací, sledování požadavků na převody bytů do ...

Účetní moduly

Účetní část ekonomické evidence zajišťuje vedení podvojného účetnictví bytových družstev a jiných správních organizací. Modul evidence nevýdělečných organizací je připravený zejména ...

Webová aplikace

Vzdálený přístup k datům neboli správa on line je webovou nadstavbou s generováním dat z informačního systému. Na základě přidělených šifrovaných hesel poskytuje technické ...