Modul Žaloby

  • evidence soudních sporů a žalob dluhů z bydlení
  • finanční evidence ve vazbě na modul nájemného
  • sledování a vyhodnocování od prvotního předání právníkovi
  • možnost přístupu více právníků s odděleným náhledem do dat
  • evidence výpovědi z nájmu bytu
  • možnost sledování položek žalob do úrovně nákladů řízení
  • obsáhlý výčet tiskových výstupů do Wordu, PDF a Excelu
  • množství variant dotazů a filtrů k datům
  • využití režimu inteligentní lupy pro zvětšení v moderních monitorech

Ukázky obrazovek programového modulu