Ekonomické moduly IS

Ekonomicko-evidenční část pokrývá širokou datovou agendu od základních údajů o bydlících a nebydlících včetně digitalizací, sledování požadavků na převody bytů do vlastnictví až k evidenci nájemného, předpisu úhrad, plateb, pohledávek a vyúčtování služeb. V návaznosti jsou rozšiřující moduly detailní evidence tvorby a čerpání fondu oprav do režimu bytů a sledování dlužníků až do úrovně soudních sporů.