Webová aplikace - Správa bytů online

 • zabezpečené šifrování dat na webovém serveru nebo cloudovém úložišti
 • modul administrace pro přidělování přístupových jmen a hesel
 • webový přístup k datům pro zástupce domu včetně přístupu k dokumentům
 • zúžený přístup k datům pro nájemníka či vlastníka bytu
 • základní informace technické, kontaktní, ekonomické a účetní
 • přehled o opravách a revizích v domech
 • sledování dlužníků v domě
 • informace ekonomické s měsíčními předpisy a platbami
 • zobrazení provedených odečtů a finální podoba vyúčtování služeb
 • evidence tvorby a čerpání fondu oprav v domech
 • účetní evidence s pohyby a zůstatky na účtech
 • možnost umístění naskenovaných dokumentů pro potřeby zástupce domu
 • umístění PDF dokumentů vyúčtování služeb, evidenčního listu a předpisu úhrad
 • webová aplikace upravená pro mobilní zařízení (mobily, tablety)

Ukázky obrazovek programového modulu

Základní údaje o uživateli bytu - Správa bytů online
Předpisy úhrad pro uživatele bytu - Správa bytů online
Detail předpisu úhrad uživatele bytu - Správa bytů online
Přehled plateb uživatele bytu - Správa bytů online
Roční vyúčtování služeb uživatele bytu - Správa bytů online
Odečty a porovnání spotřeby vody a tepla - Správa bytů online
Dokumenty pro uživatele bytu - Správa bytů online
Modul účetnictví základní údaje - Správa bytů online
Modul opravy základní údaje - Správa bytů online