Webová aplikace - Správa ON LINE

 • webový přístup k datům pro zástupce domu
 • webový zúžený přístup k datům pro nájemníka či vlastníka bytu
 • základní informace technické, kontaktní, ekonomické a účetní
 • přehled o opravách a revizích v domech
 • sledování dlužníků v domě
 • informace ekonomické s měsíčními předpisy a platbami
 • zobrazení provedených odečtů a finální podoba vyúčtování služeb
 • evidence tvorby a čerpání fondu oprav v domech
 • účetní evidence s pohyby a zůstatky na účtech
 • možnost umístění naskenovaných dokumentů pro potřeby zástupce domu
 • zabezpečené šifrování dat na webovém serveru
 • přidělování přihlašovacích jmen a hesel v zabezpečeném módu

Ukázky obrazovek programového modulu