Modul Měřiče

 • prvotní evidence odběrných míst tepla, vody a elektrické energie
 • fakturační měření tepla, studené a teplé vody v domech příp. nebytových prostorech
 • možnost zápisu a sledování elektrické energie v domech
 • poměrové měření vody a tepla v bytových či nebytových prostorech
 • vyhodnocování požadavků na výměny a cejchování poměrových měřidel
 • rychlý zápis odečtů v bytech pomocí hromadného režimu
 • sledování a analýza extrémních odečtů fakturačních a poměrových
 • varianty výpočtu náhradních spotřeb u poměrového měření
 • finální evidence měření je podkladem pro vyúčtování tepla a vody v bytech
 • množství variant dotazů a filtrů k datům
 • obsáhlý výčet tiskových výstupů do Wordu, PDF a Excelu
 • využití režimu inteligentní lupy pro zvětšení v moderních monitorech

Ukázky obrazovek programového modulu